За наведеними нижче посиланнями можно знайти коротку інформацію, яка дозволить ознайомитись із основними дисциплінами, вивчення яких проводиться на кафедрі біоінформатики.

 ____________________________________________________________________________________________

Навчальні програми

 Горбик Петро Петрович

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ Підготовки «магістр»

ПРОГРАМА навчальної дисципліни Молекулярна біофізика-2. Курсова робота

РОБОЧА ПРОГРАМА кредитного модуля Молекулярна біофізика-2. Курсова робота

ПРОГРАМА навчальної дисципліни BI-71

ПРОГРАМА навчальної дисципліни

«Молекулярні основи клонування»

“Молекулярна біологія”

“Молекулярна біологія”

“Молекулярна біофізика. Основні поняття та фізичні властивості біологічних полімерів”

“Молекулярна біофізика. Основні поняття та фізичні властивості біологічних полімерів”

“Молекулярна біофізика”

“Структурна організація білка і нуклеїнових кислот”

“Біосепарація”

“Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації ”

“Структура і функції позаклітинного матриксу”

“Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації ”

“Молекулярна біофізика”

“ Прилади і системи неруйнівного контролю ”

«Молекулярні основи клонування»

Курсова робота з дисципліни

“ Молекулярна біологія-1. Загальні молекулярно-біологічні уявлення про клітину”

“Молекулярна біологія-2. Молекулярна організація клітини і механізми клітинної комунікації”

“Молекулярна біологія-1. Загальні молекулярно-біологічні уявлення про клітину”

“Молекулярна біологія-2. Молекулярна організація клітини і механізми клітинної комунікації”

«Біоінформатика-1»

“Структура і функції позаклітинного матриксу”

“Біосепарація РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ Підготовки «магістр»

Структурна організація білка і нуклеїнових кислот”

 

 

 

 

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ