Шановні абітурієнти, школярі, батьки і усі зацікавлені особи!

 

Усі, хто знає що таке молекулярна біотехнологія (біоінженерія), і, тим більше, усі, хто не знає! Таких фахівців готує кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки.

Біоінформатика – наука про застосування сучасних інформаційних та обчислювальних технологій в молекулярній біології для аналізу і систематизації біологічних даних, моделювання процесів, які відбуваються на молекулярному рівні, для створення високоефективних біотехнологічних виробництв фармацевтичних препаратів біосенсорів, діагностикумів тощо.

Майбутні біотехнологи мають змогу засвоїти, окрім основної програми за напрямом біотехнологія нові профільні курси з фахових дисциплін: біоінформатика, молекулярна біологія, структура і функції позаклітинного матриксу, основи синергетики, генетичні алгоритми, методи математичної статистики, комбінаторики та теорії імовірності в біотехнології тощо, зокрема, навчитись працювати зі світовими базами даних з молекулярної біології. 

Вступ на 1 курс спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія проводиться за загальними правилами, з якими можна ознайомитися на сайті університету 

 

        Вступники на 1 курс спеціальності  подають сертифікати ЗНО:

 

  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Біологія – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Математика – не менше 100 балів
  3. Хімія або Математика – не менше 125 балів за умови, що Біологія – не менше 100 балів

 

 

Для вступу на спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія конкурсний бал розраховується за формулою:

 

Конкурсний бал

 

(КБ) = 0,2*У + 0,35*Б + 0,35*М (Х) + 0,05*А + 0,05*ОУ,

 

де У – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури (мінімум 100 балів);

 

Б – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Біології (мінімум 100 за умови, що з Математики (Хімії) не менше 125);

 

М (Х) – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Математики або Хімії (мінімум 100 за умови, що з Біології не менше 125);

 

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому);

 

ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного балу в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

 

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2; 1,00 в інших випадках;

 

СК дорівнює 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу; 1,00 - в інших випадках.

 

Якщо після помноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

 

    

 


 

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:

Термін

Дні

Години

01-09 липня 2019 року

Понеділок — п’ятниця

1400-1700

10-22 липня 2019 року

Понеділок — п’ятниця

900-1800

Субота

1000-1300

Неділя

Вихідний

23-26 липня 2019 року

Вівторок — п’ятниця

1400-1700

27-31 липня 2019 року

Субота — середа

900-1800

01 — 03 серпня 2019 року

Четвер — субота

1200-1700

04 — 17 серпня 2018 року

Понеділок, середа, четвер

1400-1700

Вівторок, п’ятниця

1000-1300

Субота – неділя*

Вихідний

Святкові дні

Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

 

 

Етапи вступної кампанії

(вступники на основі повної загальної середньої освіти)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

01 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)

16 липня 2019 року, 18-00

Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО

22 липня 2019 року, 18-00

Строки проведення творчих конкурсів

01 липня – 10 липня 2019 року

Строки проведення вступних випробувань (співбесід)

17 липня – 22 липня 2019 року (співбесіди 17 – 19 липня)

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 26 липня 2019 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18.00 31 липня 2018 року

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 17.00

06 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

не пізніше 12.00 01 серпня 2019 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

07 серпня 2019 року

 

 

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ