Кафедра проводить наукове співробітництво з...
Магістерські роботи
Вступ до магістратури
Розвиток та пріорітети кафедри
Вас вітає кафедра Біоінформатики
 

ХІІІ Міжнародна конференція по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці 18-20 жовтня 2018 р. у м. Києві. Друге інформаційне повідомлення.

Друге інформаційне повідомлення.

Шановні колеги!

Національний технічний університет України "КПІ"ім. Ігоря Сікорського ,

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,

Міжнародний ННЦ інформаційних технологій і систем НАН і МОН України,

Інститут проблем штучного інтелекту НАН і МОН України

пропонують взяти участь у роботі

ХІІІ Міжнародної конференцію по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці (БПБФ-18)     18-20 жовтня 2018 р. у м. Києві.

ГОЛОВИ конференцІЇ:

ЗГУРОВСЬКИЙ М.З. академік НАН України, ректор НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, (Київ, Україна).

МИСЮРА А.Г. - д.б.н., проф., директор ІППФБ НАНУкраїни (Київ).

 

Голова Оргкомітету:

ГОРГО Ю.П.д.б.н., проф., НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, ІІППФБ НАН України (Київ).

Вчений секретар оргкомітету :

МАМІЛОВ С.О. - к.ф.-м.н, с.н.с., вчений секретар ІППФБ НАН України (Київ).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Д-р АВРАМОВ Лучезар, Інститут електроніки, (Софія, Болгарія).

АСИМОВ М.М., д.ф.-м.н., Інститут фізики (Мінськ, Беларусь).

Д-р ВАЛЕНЗІ Вінченцо, професор Римський університет, (Рим, Італія)

Д-р ГИЗБРЕХТ Олександр, Інститут електроніки, (Софія, Болгарія).

ГОВОРУН Д.М., член.-кор. НАН України, д.б.н., проф., Інститут молекулярної біології і генетики НАНУкраїни (Київ).

ДУГАН О.М., - д.б.н., проф., декан Факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ»ім. Ігоря Сікорського, (Київ, Україна).

ІЛЬЧЕНКО М.Ю., академік НАН України, д.т.н., проф., НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, (Київ, Україна).

КОВАЛЕНКО О.С., д.м.н., проф., МННЦ ІТіС НАН та МОН України (Київ).

Мартиш Є. В.,д.ф.-м.н., професор, КНУ ім. Тараса Шевченка(Київ, Україна)

Д-р ПЕТКО Браніслав, Інститут паразитології САН (Кошице, Словаччина).

Проф. ПОДГОРСКІ Душан, Інститут наук про Землю (Братіслава, Словаччина).

ФАЙНЗІЛЬБЕРГ Л.С.д.т.н., проф., МННЦ ІТіС НАН та МОН України (Київ).

ШКОРБАТОВ Ю.Г., д.б.н., проф., ХНУ ім. В.М. Каразіна (Харків, Україна).

ШЕВЧЕНКО А.І., член.-кор. НАН України, д.т.н., проф., Інститут проблем штучного інтелекту НАНта МОН України (Київ).

 

Тематика конференції:

- нейробіоніка, нейроні мережі, нейрокомп’ютери, штучний інтелект;

- математичне і структурно-інформаційне моделювання біологічних і психічних процесів;

- моделювання і керування руховими і вісцеральними функціями біологічних об'єктів;

- біоніка людини і робототехніка;

- молекулярна, клітинна і системна біофізика, медична фізика;

- біофізичні аспекти впливу факторів зовнішнього середовища на біологічні об’єкти (геофізичні і космічні впливи, біоритмологія, хронобіологія і хрономедицина);

- біологічна і медична кібернетика.

          

Тези доповідей повинні мати обсягом одну сторінку тексту у форматі А4 TNR 12 pt через 1 інтервал у форматі Word 2003, 2008, ХР, Word 7, pdf; поля – з усіх сторін по 20 мм. У першому рядку вказати ініціали і прізвища авторів доповіді (прізвище доповідача підкреслити), рядком нижче - назва доповіді малими літерами, ще рядком нижче країну, місто, організацію і контактну електронну адресу. Через пробіл основний текст. Робочі мови конференції – українська, російська і англійська.

Тези доповідей і заявки на участь у роботі конференції від основних доповідачів і супровідних осіб (у довільній формі з вказаними: прізвищем та ім’ям по-батькові, науковим ступенем та званням, робочої організації, номером телефону та адреси для листування) подавати по е-пошті: mamіlovserge@gmaіl.com, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; з позначкою "БПБФ-2018". Термін подачі тез і заявок на участь у роботі конференції 1 жовтня 2018 р.

Організаційний внесок на публікацію тез та участь у конференціїдля науковців України 200 гривень, для студентів та аспірантів – 100 гривень, для закордонних учасників – 30 ЕВРО. оплачується шляхом перерахування коштів на карточку Приватбанку № 5168 7573 6083 9478, Мамілову Сергію Олександровичу (для поповнення рахунку).

Питання участі в конференції по контактних телефонах:

+38-067-9639261;

+38-066-2991371

e-mail:  mamіlovserge@gmaіl.com; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Організаційний комітет

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ