Кафедра проводить наукове співробітництво з...
Магістерські роботи
Вступ до магістратури
Розвиток та пріорітети кафедри
Вас вітає кафедра Біоінформатики
 

   

Співробітництво з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького:

У 2009-2014 рр. відбувається в рамках комплексної науково-технічної програми «Створення, дослідження та застосування нанотехнологій в онкології». На кафедрі проводяться такі дослідження:

  1. Встановлення структури та форми наночасток магнетиту, золота, потрібних сполук;
  2. Вивчення за допомогою розроблених і створених експериментальних вимірювальних установок оптичних та магнітних властивостей нанокомпозитів, які включають магнітні наночастинки заліза і цитостатиків, що інкапсульовані в ліпосоми;
  3. Розробка установки для моделювання систем керованої доставки і концентрування нанокомпозитів в ліпосомальній формі за допомогою постійних магнітів в кровотоці та в пухлині – вибір оптимальних режимів транспорту нанокомпозиту, моделювання процесів.

Розвинено та експериментально підтверджено концепцію хімічного конструювання магніточутливих нанокомпозитів з багаторівневою ієрархічною архітектурою та функціями медико-біологічних нанороботів.

Синтезовано та досліджено нанокомпозити на основі нанорозмірного однодоменного магнетиту з різною природою активної поверхні. Вивчено розподіл за розмірами частинок Fe3O4та магнітні властивості їх ансамблів і магнітних рідин.

На основі пірогенного нанорозмірного кремнезему, отриманого за вітчизняною промисловою технологією, який є субстанцією для виробництва медичного препарату «Силікс» та його похідних, синтезовано нанокомпозити SiO2/ДМСК та досліджено адсорбцію комплексів цис -дихлордіамінплатини на поверхнях SiO2 та ДМСК.

 

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ