Кафедра проводить наукове співробітництво з...
Магістерські роботи
Вступ до магістратури
Розвиток та пріорітети кафедри
Вас вітає кафедра Біоінформатики
 

Співробітництво з Інститутом магнетизму

У 2009-2014 рр. роводиться науково-дослідницька робота на скануючому зондовому мікроскопі Solver PRO. За допомогою напівконтактного та магнітного методів скануючої зондової мікроскопії досліджувались характеристики магнітокерованих біосорбентів та магнетизованих ракових клітин. Частину кандидатської дисертаційної роботи Било О.М. “Вплив магнітостатичних полів на автоколивальну корозію феромагнітних металів” було виконано в Інституті магнетизму.

Також проводиться науково-дослідницька робота з дослідження зразків для біомедичного застосування, наданих Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України у співпраці із Інститутом магнетизму. Порошки отримують методом електронно-променевого випаровування Fe і Fe3O4 в сольові матриці NaCl і KCl за різних температур підкладки.

Магнітні властивості оцінюють шляхом вимірювання резонансної частоти. Найбільшу магнітну сприйнятливість має порошок Fe3O4 в сольовій матриці KCl (екран). Проте порошок Fe3O4-KCl (підкладка) має найслабші магнітні властивості. Серед зразків серії Fe в сольовій матриці NaCl найкращі магнітні властивості мають наночастки Fe-NaCl, отримані за температури 40-50ºC. В ході дослідження визначено, що із збільшенням температури синтезу та середнього розміру часток порошків їх магнітна сприйнятливість монотонно знижується.

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ