Кафедра проводить наукове співробітництво з...
Магістерські роботи
Вступ до магістратури
Розвиток та пріорітети кафедри
Вас вітає кафедра Біоінформатики
 

Співробітництво з Інститутом клітинної біології і генної інженерії НАН України.

У 2009 р. магістерська робота Сінєльнікова Є.Ю. “Одержання моноклональних антитіл до розчинного фібрину і розробка імуноферментного методу визначення розчинного фібрину в плазмі крові людини” була виконана у відділу структури та функції білка Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна.На базі інституту у 2011 році виконувалися дві студентські наукові роботи Власової О.М. «Дослідження та тестування зразків насіння кукурудзи на наявність занесених трансгенних форм», та Кузьменко А.В. «Отримання трансгенних рослин, стійких до гербіцидів», присвячені проблемі присутності трансгенів у зразках кукурудзи. Зразки кукурудзи були зібрані у м.Дніпропетровськ та області. Внаслідок проведеної сумісної роботи співробітників та студентів кафедри біоінформатики зі співробітниками науково-дослідного інституту, було виявлено один позитивний сигнал трансгену. Ці результати вказують на наявність трансгенних рослин кукурудзи в Україні та підкреслюють важливість поглибленого вивчення трансгенних модифікацій рослин та підтверджують доцільність напрацювання рекомендацій по подальшому ефективному використанню селекційного матеріалу, що і є напрямом подальшої співпраці кафедри біоінформатики з науково-дослідною установою.

В ІКБГІ НАНУ проводиться робота по створенню генетичних конструкцій, які містять селективні гени (для відбору трансгенних рослин) та гени інтересу (гени стійкості до гербіцидів, гени стійкості до комах, гени інтерферону, антигени до збудника туберкульозу тощо). В результаті проведеної роботи отримано фосфінотрицин та канаміцин стійкі рослини-трансформанти тютюну, які несуть у своєму геномі ген модифікованої енолпируватшикиматфосфат синтази (CP4 epsps) – доведено за допомогою ПЛР. Тобто перенос двох генів (селективного та гену інтересу) відбувався одночасно.

На базі даного інституту проводяться цикли лабораторних робіт з дисциплін «Молекулярна біологія» та «Молекулярні основи клонування» ас. Банніковою М.О.

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ