Досягнення: 2010/2011/2012/2013/2014/2014/2016

2016

2015

2014

Співробітнику кафедри Горобець Оксані Юріївні проф., д. ф.-м. н. присуджено грант Президента України для докторів наук для здійснення наукових досліджень на 2014 рік (Розпорядження Президента України № 1038/2014-рп).
Студентка (магістранта) Сливець М.С. у 2014 році отримала Премію Національної Академії Наук України для студентів ВНЗ за активну наукову роботу, науковий керівник проф., д.т.н. Горобець С.В.
Студент (магістрант) Роспотнюк В.П. лауреат стипендіальної програми фонду В.Пінчука «ЗАВТРА UA» на 2013-2014 н.р.

2013

Студентка (магістрантка) Власова О.М. стала переможцем (посіла 1 місце) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (біологічні науки), ІІІ заключний тур якого проходив у Запоріжжі 12-15 березня 2013 р. з темою дослідження «Розроблення методики детекції трансформаційних подій кукурудзи на основі мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції». Керівник від НТУУ «КПІ» ст. викл. Маринченко Л.В., від наукової бази (ІКБГІ НАНУ) – заст. директора Моргун Б.В.
Студентка (магістрантка) Сливець М.С. одержала грамоту у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (біологічні науки), ІІІ заключний тур якого проходив у Запоріжжі 12-15 березня 2013 р. з темою дослідження «Біотехнологічні рослини ріпаку з геном cyp11A1 цитохрома Р450SCC тваринного походження як джерело для виробництва біопалива». Керівник від НТУУ «КПІ» проф. Євдокимова Н.Ю., від наукової бази (ІКБГІ НАНУ) – Л.О.Сахно.
Студентка (магістрантка) Сівенок Д.В. стала номінанткою на ІІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (біологічні науки), але за сімейними обставинами не змогла взяти в ньому участь. Тема роботи Біоінформаційний аналіз походження та генетичної регуляції біогенних магніто впорядкованих наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини. Керівник – проф. Горобець С.В.

2012

В рамках проекту «the FP7 International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) project NoWaPhen» - «Новітні хвильові явища в магнітних наноструктурах» “Novel Wave Phenomena in Magnetic Nanostructures”, який фінансується Європейським грантом (the European Community grant agreement No: PIRSES-GA-2009-247556). Метою заходу є написання спільних статей.
Приймаюча сторона бере на себе всі витрати, включаючи дорожні витрати, проживання, медичне страхування та ін.

2011

У 2011 році проф. Горобець С.В. та проф. Горобець О.Ю. отримали грант від Міжнародного Наукового Технологічного Центру (International Science and Technology Center) на участь у другому міжнародному семінарі по біоінформатиці (м. Москва, Національний інститут здоровя) та їх робота була відзначена почесними грамотами. Проф. Горобець О.Ю. у звітному році отримала грант Президента України для молодих вчених на виконання науково-дослідної роботи.

2010

У звітному році 2 співробітника кафедри були відзначені:
Горобець С.В. (д.т.н., проф.)

  • нагороджена почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки 2010;
  • нагороджена грамотою з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності і за досягнення у винахідницькій діяльності в 2009 р. (2010).
  • Горобець О.Ю. (д.ф.-м.н., доц.)
  • лауреат Премії Президента України для молодих вчених НАН України (2010);
  • отримала стипендію Верховної ради (2010);
  • нагороджена грамотою з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності і за досягнення у винахідницькій діяльності в 2009 р. (2010).

Старший викладач Маринченко Л.В. пройшла курси підвищення кваліфікації «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» в навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 704046 від 15.10.10.
Асистент Било О.М. прослухала і захистила курс «Створення, налагодження та адміністрування персональних кабінетів автоматизованої системи «Електронний кампус НТУУ «КПІ»»».
На базі кафедра біоінформатики ведуться щорічні роботи по Малій Академії наук. Робота учениці Зионг Тхи Хонг Ван спеціалізованої школи №185 11-Б класу м. Києва зайняла 3 місце на 1 (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів МАН з роботою ”Вилучення іонів важких металів із стічних вод”, наукові керівники Горобець С.В., педагогічний керівник: Додь Володимир Васильович, Харитонова Людмила Миколаївна.

2009

Голуб П.В., учень 10-Б класу спеціалізованої школи №185 Святошинського р-ну м. Києва зайняв 2 місце на 2 (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів МАН з роботою ”Дослідження впливу магнітного поля на перебіг реакції на межі метал-електроліт”, наукові керівники Горобець Ю.І., Било О.М. (аспірант кафедри біоінформатики).
Доповідь Било О.М. на міжнародній конференції “Functional Materials” ICFM-2009 відзначено грамотою.
Грамотою за активну участь в роботі 75-ї наукової конференції “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті” нагороджена Колесник М.М. (БІ-61, ФБТ).

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ