Науково-дослідницька роботана кафедрі біоінформатики ведеться за приріоритетними напрямками:

 

  • Бiомінералізації у еукріот і прокаріот. Біоінформаційний аналіз геномів.
  • Дослідження процесів самоорганізації в системі метал-електроліт в постійному магнітному полі.
  • Магнітокерована біосорбція дріжджами S. cerevisiae іонів важких металів в постійному магнітному полі з використанням системи феромагнітних елементів. В рамках даного напряму на кафедрі було виконано НДР № 2294ф «Вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магнітокерованої біосорбції» та виконується НДР №2219ф «Дослідження механізмів вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магніто керованої біосорбції» (науковий керівник – професор Горобець С.В.). В поточному році завершується виконання НДР № 2515 "Механізми інтенсифікації процесу сорбції іонів важких металів модифікованим магнітокерованим біосорбентом для очищення стічних вод"
  • Мікроструктурування поверхні металів шляхом електроосадження та керованої корозії в магнітному полі.
  • Розробка ВГФН та конструкцій магнітних сепараторів.
  • Розробка нових способів отримання магнітокерованих (МКС) сорбентів, в т.ч. біосорбентів, в рамках якої була виконана НДР № ДЗ/293-2008 “Пристрій для визначення фізичних характеристик сорбентів для біомедичного застосування” (науковий керівник – акад. Бар’яхтар В.Г.).
  • «Розробка нової магнітної лікарської форми для цілеспрямованої доставки лікарського препарату у пухлину» спільно з Інститутом експериментальної патології, радіології та онкології ім. Р.Є. Кавецького

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ