Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Медвєдєв О. В.

2014

Фрактальна ромізрність та БМН як маркери діагностики патологічних станів

 

проф.

 

Горобець С. В.

 

Булаєвська М. О.

2017

Біотехнології штучного магнітомічення та природне магнітомічення клітин тварин

проф.

Горобець С. В.

Демидова О. І.

2017

Визначення впливу флуктуацій геомагнітного поля на характеристики люмінісцентних бактерій та волютинових гранул дріжджів

проф.

Горго Ю. П.

Ерденецогт Улзийжаргал

2017

Біотехнологічне використання у фармакології епігенетичного регулювання синтезу вторинних  метаболітів при стрес-реакціях рослин

проф.

Горго Ю. П.