Впровадження: 2010/2011/2012/2013/2014/2014/2016

2016

2015

2014

У 2014 році методика вимірювання магнітних властивостей та просторового розподілу магнітних наночастинок біогенного походження, яка розроблена в рамках роботи над прикладною темою «Наноструктурна локалізація і властивості магнітовпорядкованої фази в клітинах» в Інституті магнетизму НАН та МОН України за участі співробітників кафедри біоінформатики, впроваджена в науково-практичну діяльність наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами України.
В умовах відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами України проведено дослідне випробування застосування методики вимірювання магнітних властивостей та просторового розподілу магнітних наночастинок біогенного походження для виявлення просторового розподілу біогенних магнітних наночастинок в складі атеросклеротичних бляшок різної будови.

У ході проведення випробувань було встановлено, що зазначена методика дозволяє виявити кількість та наноструктурну організацію біогенних магнітних наночастинок в зрізах атеросклеротичних бляшок, в свою чергу ці характеристики є перспективними маркерами для діагностики.

 

2012

Акт впровадження результатів дисертаційної роботи Двойненко О.К. «Мікро- та наномасштабне структурування поверхні методом магніто електролізу і магнітокерованої корозії» від 16.04.2012 №17-04/12. Двойненко О.К. в рамках дисертаційної роботи отримала лабораторні зразки високо градієнтних феромагнітних насадок (ВГФН) для магнітних сепараторів. Насадки являли собою сталеві основи-сітки з нанесеними на їх поверхні нікелевими шарами з гладкою і дендритною структурою.

В умовах ТОВ лабораторії «НВП ЕКОСПЕЦПРОМ» проведено дослідне випробування зразків ВГФН, що мали різну морфологію поверхні, на здатність до вилучення з розчину магнітокерованого біосорбенту важких металів – дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

У ході проведення випробувань було встановлено, що ВГФН з дендритною поверхнею більш ефективно вилучає біосорбент з розчину, ніж ВГФН з гладкою поверхнею. Через 30 хв. роботи один шар ВГФН з гладкою поверхнею вилучає 40-55% біосорбенту, два шари – 69-84%. Один шар ВГФН з дендритною поверхнею через 30 хв. роботи вилучає 72-87%, два шари – 83-98%.

 

2011

Результати роботи кафедри впроваджені у навчальний процес. Підготовлено ряд лабораторних робіт із курсів «Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації (сепарації)».

Результати НДР: створення дешевого методу очищення стічних вод від іонів важких металів в швидкісному режимі за допомогою магнітокерованої біосорбції призначені для підприємств виробничого комплексу, у яких існує проблема очищення стічних вод від іонів важких металів та радіонуклідів, зокрема, гальванічні виробництва, машинобудівна та металургійна промисловості, атомні електростанції тощо.

Наукова новизна результатів НДР базується на використанні нанорозмірних магнітних часток. Раніше для виготовлення магнітокерованого біосорбенту використовувались магнітні частки, які мають мікронні розміри. Крім того, замість механічного перемішування, яке використовується в світовій практиці для прикріплення наночасток до біосорбенту, пропонується метод багатовихрового магнітогідродинамічного перемішуванням, який підвищує ефективність процесу біосорбції.

 

2010

На основі результатів наукових досліджень у навчальний процес у 2010 році співробітниками кафедри представлено 2 наукових розробки, що впроваджено у навчальні курси.

Основні положення роботи впроваджені у лабораторних роботах з курсу «Основи біомедичних застосувань високоградієнтної фільтрації (сепарації)». Заплановано сумісне використання технології і пристроїв з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України та Інститутом проблем безпеки атомних станцій НАН України.

За матеріалами роботи захищені докторські дисертації за темами: «Розробка нових принципів високоградієнтної магнітної фільтрації (сепарації)» та «Просторова самоорганізація в твердому тілі в умовах впливу магнітного поля та електрохімічних перетворень», захищена кандидатська дисертація за темою «Вплив магнітостатичних полів на автоколивальну корозію феромагнітних металів», захищена магістерська дисертація за темою: «Розробка конструкції високоградієнтної феромагнітної насадки для магнітного сепаратора».

 

 

2009

На основі отриманих наукових результатів розроблені, удосконалені та впроваджені у навчальний процес лабораторні роботи по дисциплінах: “Методи аналізу біотехнологічних виробництв” та “Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації (сепарації)”. 

 

 

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ