2010/2011/2012/2013/2014

2014

Назва семінару Виконавець
Регіональні семінари
1 Магнітна гупертермія злоякісних пухлин Орел В.Е.
2 Біомінералізація БМН та їх структурна локалізація в пухлинних тканинах та атеросклеротичних бляшках Дем'яненко І.В.
3 Хімія, фізика та технологія наноматеріалів Горбик П.П.
4 Біогенний наномагнетит Горобець О.Ю.
5 Аналіз STM зображень магнітних гранулярних наноструктур: кобальт-аргентум (до ефекту гігантської магнітострикції в плівках магнітних гранул наноструктур кобальт-аргентум) Михалко С.В.
6 Вимір частотних характеристик системи «метал-електроліт» в магнітному полі Дереча Д.О.
7 Детекція нанорозмірних кластерів при фазових переходах в системі метал-електроліт в магнітному полі Киба А.А.
8 Розробка нових методів отримання високо градієнтних магнітних феронасадок Михайленко Н.О.
9 Методи вивчення морфології еритроцитів за допомогою СЕМ Ткаченко Я.В.
10 Методи підготовки зразків атеросклеротичних бляшок на ТЕМ Лазаренко О.М.
11 Методи вивчення морфологічних змін харчових продуктів при консервуванні під високим тиском Бессараб О.С.
Міжнародні семінари
12 Біогенний наномагнетит: біомінерали в прокаріотах і еукаріотах Горобець С.В., Горобець О.Ю.
13 Біогенний наномагнетизм Горобець О.Ю.

 2013


Назва семінару Виконавець
Регіональні семінари
 1 Використання імпульсного магнітного поля в комплексному лікуванні ендометріозу Долгазанко О.М.
 2 Биогенные магнитные наночастици и их возможные функции Горобец О.Ю.
 3 Біогенні магнітні наночастинки і їх можливі функції в клітинах організмів Горобец О.Ю.
 4 Класифікація ВГФМ. Приклади отримання високоефективних насадок Двойненко О.К.
Вплив сили тяжіння на гетерогенні стани електроліту при магнітоелектролізі Горобець О.Ю., Бондар І.А., Шабельник О.В
Дослідження кінетики і динаміки сорбції іонів міді магнітокерованим біосорбентом Карпенко Ю.В.
Розробка нових способів високо градієнтної магнітної сепарації Михайленко Н.О.
Властивості магнітовпорядкованих наночастинок ендо- та екзогенного походження в пухлинних клітинах Дем’яненко І.В.
Біогенні наночастинки і їх можливі функції в клітинах організму Горобець О.Ю.
 10 Вплив магнітних полів на перебіг електромагнітних реакцій Горобець С.В.
11 Магнітогідродинамічне перемішування електроліту при корозії феромагнітної кулі і циліндра Горобець О.Ю. Роспотнюк В.П.
12 Вплив магнітної анізотропії границі між двома феромагнетиками на спектр спінових хвиль Горобець О.Ю. Мар’янчик Т.
13 COMSOLMultiphysics Жолобак М.В. Бондар І. А.
14 Біогенні магнітні наночастинки і їх можливі функції в клітинах організмів Горобець О.Ю. Горобець С.В.
15 Механізм інтенсифікації іонів важких металів модифікованим магнітокерованим біосорбентом для очищення стічних вод Михайленко Н.О. Сливець О.
16 Дослідження на стику фізики твердого тіла та нанобіотехнологій М. Вережак Горобець О.Ю.
17 Наукове направлення ІМАГ Горобець О.Ю.
18 Біогенний наномагнетизм Горобець О.Ю.
19 Механізмм біомінералізації наномагнетиту Чиж. Ю.М.
20 Ferritinandbiomineralizationofbiogenicmagneticnanoparticlesinmicroorganizms Дем’яненко І.В.
Міжнародні семінари
1. Біотехнологія Курт Волленберг Віджаярадж Нагараджан Хав` єр Амброджіо Маріам К`юнонес
2. ICFM-2013 Yakymenko Yu.I., Gorobets О.Yu., Pavlenko I.A., Derecha D.O., Shpetnyi I.O.
3. Spin wave propagation through the anisotropic interface of two ferromagnets Gorobets О.Yu., Gorobets Yu.І., Marianchyk T.Yu.


2012

Назва семінару Виконавець
Регіональні симінари
1 Застосування мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції для визначення генетично модифікованої кукурудзи, стійкої до гліфостату Власова О.М.
2 Скринінг штамів, здатних до розвитку у м’ясній сировині Гарда С.О.
3 Дослідження сорбції іонів заліза магнітоміченим біосорбентом Нгуен Т.З.
4 Мікро- та наномасштабне структурування поверхні методом магнітоелетролізу і магнітокерованої корозії Двойненко О.К.
 5 Секвентування та біоінформаційний аналіз геномних послідовностей антарктичного злаку DeschampsiaAntarctica Румянцева А.Є.
6 Механизм дегазации жидкого расплава под воздействием выталкивающей электромагнитной силы при сварке под водой Горобець О.Ю.
7 Коррозия ферромагнитных металлов под воздействием магнитного поля Горобець О.Ю.
8 Біоінформатика – як інструмент отримання нових знань Горобець С.В.
9 Можливі механізми впливу ендогенного магнетиту на процеси в клітинах Горобець О.Ю.
10 Біомінералізація магнетиту в організмі людини при нейродегенеративних захворюваннях і атеросклерозі Горобець С.В.
11 Нові неорганічні покриття для коронарних стентів Лазаренко О.М.
12 Локалізація магніточутливої фази ендо- та екзогенного походження в клітинах карциноми Ерліха Дем'яненко І.В.
Міжнародні симінари
1. Scientific interests of Department of Bioinformatics and perspective fields of cooperation Горобець О.Ю.
2. Nanobiotechnology and molecular systems Сергій Ляшевський

2011

Назва семінару Виконавець
Регіональні симінари
1 Мікро- та наномасштабне структурування поверхні методом магнітоелектролізу і магнітокерованої корозії Двойненко О.К.
2 Локалізована динаміка феромагнітних мікрочастинок в швидко осцилюючому магнітному полі Потьомкін М.М.
3 Дослідження ендо- та екзогенної магнітної фази в клітинах асцитної карциноми Ерліха Дем’яненко І.В.
4 Мікрорідинні пристрої Гапонов А.М.
5 Роль гіалуронової кислоти в організмі людини Євдокимова Н.Ф.
6 Особливості формування фаз розчину з підвищеною концентрацією парамагнітних іонів на межі електроліт-метал в градієнтному магнітному полі Легенький Ю.А.
7 Акмеологія в Україні АнтоновВ.М.
8 Біогенні магнітні наночастинки та їх функції Горобець О.Ю.
9. Механізм дегазації рідкого розплаву під дією відштовхуючої електромагнітної сили при зварюванні під водою. Горобець О.Ю.
10. Дослідження кінетики і динаміки сорбції іонів міді магнітокерованим біосорбентом та його електрофоретичної рухливості; Розробка нових способів отримання насадок магнітних фільтрів технічного та біомедичного застосування. Карпенко Ю.В., Михайленко Н.О.
Міжнародні симінари
11. Bioinformatics analysis of origin and function of endogenous magnetic nanoparticles Горобець О.Ю. Київ (Україна)

2010

Назва семінару Виконавець
Регіональні симінари
1 Вплив постійних магнітних полів на автоколивальний процес корозії феромагнітних металів ас. Било О.М.
2 Дослідження магнітних властивостей нанопорошків, призначених для створення магнітокерованих систем доставки лікарських припаратів виготовлених в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького проф. Горобець О.Ю.
3 Біофізика ліпосомних мембран аспірант Ніколаєнко Р.М.
4 Буддова дріжджової клітиної стінки та механізми біосорбції аспірант Маніло М.В.
5 Розробка фракціонаторів для сепарації магнітоліпосом проф. Горобець О.Ю.
6 Застосування наночастинок при створенні нової лікарської формаи для лікування онкологічних захворювань проф. Горобець С.В., проф.Горбик П.П.
7 Магнітовпорядкованість сполуки ендогенного заліза і проблема впливу постійних магнітних полів на біосистеми проф. Горобець О.Ю., проф. Чехун В.Ф.
8 Проблеми стоврення магнітних систем для утримання магнітокерованих носіїв ліків в організмі людини проф. Горобець С.В., проф. Чехун В.Ф. проф. Ільченко М.Ю.
9 Основні алгоритми роботи з базами данних по онкології ас. Демяненко І.В.
10 Принципи роботи з біоінформаційними базами анних Ст.викл. Маринченко Л.В.
11 Основні елементи розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle Ст.викл. Маринченко Л.В.
Міжнародні симінари
 1 Prodauction of nanosized manganese ferrite Проводився в Україні Доповідачі: проф. Горобець О.Ю. (Україна) проф.SeetharamanS. (Швеція)
2 Self organization effect at metal-electrolyze interface in a magnetic field Проводився в США Доповідачі: проф. Горобець О.Ю. проф. Горобець С.В.

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ