Бакалаврські та магістерські дипломи

2018 рік

Бакалаврські дипломи

Васіна «Цитоморфологічна характеристика та імунофенотиповий профіль лейкемічних бластних клітин

 

Величко Технологія кормового концентрату дріжджів на післяспиртовій барді. Дільниця біосинтезу

 

Гореленко Вплив зберігання насіння лікарських рослин на стимулюючий вплив передпосівного опромінення

 

Данилюк Дослідження цитотоксичної активності лектину

 

Євжик Біотехнологія отримання магнітокерованого біосорбенту на основі грибів Agaricus bisporus

 

Кондратенко «Технологія дієтичної добавки Оптілакт. Стадія промислового культивування»

 

Каташов «Технологія дієтичної добавки Симбілакт пролісок. Стадія промислового культивування»

 

Олексенко «Дослідження можливості використання наночастинок золота для підсилення відгуку ДНК-сенсора на основі явища поверхневого плазмонного резонансу»

 

Пономаренко «Потенційні продуценти біогенних магнітних наночастинок серед мікрооргнізмів активного мулу»

 

Педенко «Методи детекції БМН у кореневих культурах тютюну звичайного Nicotiana tabacum»

 

Радіонов «Біотехнологія отримання магнітокерованого біосорбенту на основі грибів Pleurotus ostreatus»

 

Ступаченко «Біоінформаційний аналіз ITS-фрагментів аскоміцетів та базидіоміцетів, виділених з ґрунту зі збідненим ураном»

 

Серова «Вплив УФ-опромінення на накопичення суми флавоноїдів рослинами ромашки лікарської»

 

Тарасюк «Синтез та властивості наноструктур на основі магнетиту, вуглецю та гемцитабіну»

 

Теліженко «Повногеномний пошук факторів ризику, пов’язаних з віком»

 

Толкачова «Біоінформаційний аналіз грибів роду Mortierella,

 

Трамбовецька Розробка нанокомпозитного сенсора для визначення НАДН та активності МДГ

 

Шестидесятна «Синтез та властивості наноструктур на основі магнетиту, гідроксиапатиту та гемцитабіну»

 

Шинкаренко «Визначення соматичних мутацій в даних повногеномного секвенування лейкоцитів людини»

 

Ємельяновський «Дослідження конформаційних рухів тирозил-тРНК синтетази та її мутантних форм»

Магістерські дипломи

 Андреєва «Пошук новітніх генетичних маркерів схильності до алкогольної та наркотичної залежності за допомогою методу GWAS»

 

Березин Дослідження впливу клітинного стресу, індукованого бацитрацином, на транскриптом Lactococcus lactis

 

Красько «Оптогенетичне управління виробництва енергії мітохондріями»

 

Кузьміних «Потенційні продуценти біогенних магнітних наночастинок серед мікроорганізмів-збудників інфекційних захворювань»

 

Мурашко «СТВОРЕННЯ НОВИХ АКРИДОН АМІДІВ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ЯК ІНГІБІТОРІВ СИНТЕЗУ РНК»

 

Захарчук « Синтез та властивості наноструктур на основі магнетиту та гемцитабіну»

 

Чумаченко «Моделювання впливу неоднорідних магнітних полів біогенних магнітних наночастинок на рух магнітокерованих біооб’єктів»

 

Єфименко «Філогенетичний аналіз зв'язків між дріжджовими ізолятами з шлунково-кишкового тракту довгожителів»

 

Магістерські дипломи 2015 р.

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ