Бакалаврські та магістерські дипломи

2018 рік

Бакалаврські дипломи

Васіна «Цитоморфологічна характеристика та імунофенотиповий профіль лейкемічних бластних клітин

 

Величко Технологія кормового концентрату дріжджів на післяспиртовій барді. Дільниця біосинтезу

 

Гореленко Вплив зберігання насіння лікарських рослин на стимулюючий вплив передпосівного опромінення

 

Євжик Біотехнологія отримання магнітокерованого біосорбенту на основі грибів Agaricus bisporus

 

Кондратенко «Технологія дієтичної добавки Оптілакт. Стадія промислового культивування»

 

Олексенко «Дослідження можливості використання наночастинок золота для підсилення відгуку ДНК-сенсора на основі явища поверхневого плазмонного резонансу»

 

Пономаренко «Потенційні продуценти біогенних магнітних наночастинок серед мікрооргнізмів активного мулу»

 

Радіонов «Біотехнологія отримання магнітокерованого біосорбенту на основі грибів Pleurotus ostreatus»

 

Ступаченко «Біоінформаційний аналіз ITS-фрагментів аскоміцетів та базидіоміцетів, виділених з ґрунту зі збідненим ураном»

 

Тарасюк «Синтез та властивості наноструктур на основі магнетиту, вуглецю та гемцитабіну»

 

Теліженко «Повногеномний пошук факторів ризику, пов’язаних з віком»

 

Толкачова «Біоінформаційний аналіз грибів роду Mortierella,

 

Трамбовецька Розробка нанокомпозитного сенсора для визначення НАДН та активності МДГ

 

Шестидесятна «Синтез та властивості наноструктур на основі магнетиту, гідроксиапатиту та гемцитабіну»

 

Шинкаренко «Визначення соматичних мутацій в даних повногеномного секвенування лейкоцитів людини»

 

Ємельяновський «Дослідження конформаційних рухів тирозил-тРНК синтетази та її мутантних форм»

Магістерські дипломи

 

Магістерські дипломи 2015 р.

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ