Вступ на 5 курс

Спеціалізація «МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ»

Вступ на 5 курс спеціальності 162 - Біотехнологіїта біоінженерія спеціалізації Молекулярна біотехнологія проводиться за загальними правилами, з якими можна ознайомитися на сайті приймальної комісії університету http://pk.kpi.ua/entry-5-course/.

Біоінформатика – наука про застосування сучасних інформаційних та обчислювальних технологій в молекулярній біології для аналізу і систематизації біологічних даних, моделювання процесів, які відбуваються на молекулярному рівні, для створення високоефективних біотехнологічних виробництв фармацевтичних препаратів біосенсорів, діагностикумів тощо.

Майбутні молекулярні біотехнологи мають змогу засвоїти, окрім основної програми за напрямом біотехнологія нові профільні курси з фахових дисциплін: біоінформатика, молекулярна біологія, структура позаклітинного матриксу, основи синергетики, генетичні алгоритми, методи математичної статистики, комбінаторики та теорії імовірності в біотехнології тощо, зокрема, навчитись працювати зі світовими базами даних з молекулярної біології.

Спеціальність «Молекулярна біотехнологія» забезпечує науковими та інженерними кадрами біотехнологічні, біохімічні та хімічні виробництва, фармацевтичні підприємства, підприємства харчової промисловості, наукові та проектні установи біологічного, медичного і хімічного спрямування, діагностичні лабораторії, наукові центри зі створення нових форм лікарських препаратів.

Вступні випробування: вступне фахове випробування (додаткове фахове випробування для тих, хто закінчив не спеціальність Біотехнологія) та іноземна мова.

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 2 липня по 3 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи 3 2 липня по 3 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Програми вступних випробувань:


Корисні посилання:

 

 

 

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2018 році

Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році

 
  • Графік прийому документів
  • Графік іспитів та консультацій
  • План набору

Результати вступної кампанії 2017 року.

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ