Міжнародне співробітництво: 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014

 

2016

Протягом 21-26 серпня 2016 р. співробітники кафедри біоінформатики зав. каф., проф. Горобець С.В. і проф. Горобець О.Ю. взяли участь у науковій конференції в Глазго (Велика Британія), за сприяння проекту “MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics” програми EU Horizont 2020.

На 8th Joint European Magnetic Symposia було представлено стендові доповіді на секції "Biomagnetism and medical applications":

S.Gorobets

Ferromagnetic resonance in the ethmoid bone of salmon and silver carp

O.Gorobets

The expression levels of genes encoding homologs of magnetosome island proteins of magnetotactic bacteria in varius tissues and organs

2015

 

 

Грант за программою EU Horizon 2020, Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) project “MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics”, № 644348, загальний обсяг 756 тис. євро на 4 роки (що еквівалентно 4 762 тис. грн. на рік). Науковий керівник Горобець О.Ю.
Кафедра проводить спільну наукову роботу з університетом ім. Адама Міцкевича (Польща, Познань), університетом Екзетер (Великобританія, м. Екзетер) та університету Країни Басків ( Іспанія), передбачені відрядження для проведення спільної науково-дослідницької роботи за тематикої кафедри, міжнародних наукових семінарів та стажувань.
У червні 2015 аспіранти університетів  м. Познань  Pawel Gruszecki та Justyna Rychły і та м. Екзетер Natalie Whitehead, Angus Laurenson,  Callum  Vincent, Carl Davies перебували у Києві, де на базі кафедри біоінформатики проводили свою наукову роботу за результатами якої було підготовлені 4 наукові статті та проведено 10 наукових семінар серед них такі:
1.    Theoretical study of spin waves beam excitation and propagation in ferromagnetic films, доповідач Gruszecki Pawel (Польща)
2.    The concept and Applications of Graded-Index Magnonics, доповідач Carl Davies (Об’єднане Королівство)
3.    Spin waves in planar one-dimensional Fibonacci quasicrystals, доповідач Justina Rychly (Польща)
4.    Presentation of Department of bioinformatics, доповідач проф. Світлана Горобець (Україна)
5.    Nonlinear Spin Waves in Antiferromagnets, доповідач Natalie Whitehead (Об’єднане Королівство)
6.    Variation Principle of Least Action for L-L equation in Spin Density Approximation, доповідач проф. Юрій Горобець (Україна)
7.    Exchange Interaction. Energy of a Ferromagnet, доповідач проф. Оксана Горобець (Україна)
8.    Landau-Lifshitz Equation. Gilbert Damping, доповідач проф. Оксана Горобець (Україна)
9.    Gilbert Relaxation, доповідач Олександр Данілевич (Україна)
10.    Fractals in biomedicine, доповідач Олександр Медвєдєв (Україна)
Сумісне виконання з Інститутом геофізики САН (Словаччина) теми «Algorithmization and determination of processes of interaction of the atmospheric pressure and geomagnetic field low-frequency fluctuations with water parameters and human blood oxytransfer descriptions» Науковий керівник Горго Ю.П.
Викладачами кафедри біоіноформатики проф., д.т.н. Горобець С.В. і проф., д.ф.-м.н.  Горобець О.Ю., у рамках міжнародного співробітництва, було зроблено доповідь у Державному університеті імені Адама Міцкевича в Познані (Польща) на тему «Біогенний наномагнетит: біомінерали в прокаріотах і еукаріотах» для роботи над проектом NoWaPhen “Novel Wale Phenomena in magnetic nanostrucnures” в рамках Міжнародної схеми обміну дослідницьким складом FP7 (International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)), що фінансується Європейським співтовариством у рамках гранту для проведення спільних досліджень за тематикою кафедри біоінформатики.
Професором кафедри д.ф.-м.н. Горобець О.Ю. була представлена доповідь в The University of Exeter (м. Ексетер, Великобританія) на тему «Біогенний наномагнетизм».
Професором кафедри д.б.н. Горго Ю.П були зроблені доповіді
1.    Yuriy Gorgo, Tetyana Osipovych. Human skin potential level under affective stimulation positive trait. SGEM Conference on psychology and psychiatry, sociology and healthcare, educacion. 02-07 December, 2014, Albena Resort, Bulgaria.
2.    Lyudmyla Didyk, Yuriy Gorgo, Sergey Mamilov, Irina Semenova. Slight atmospheric pressure fluctuations as the risk factor promoting aggressive behaviour. 20th International Congress of Biometeorology, 28 –31 October 2014, Cleveland, OH, USA.

Мобільність співробітників, аспірантів, студентів
У листопаді-грудні 2015 співробітники кафедри Горобець С.В. і Горобець О.Ю. в рамках вищезазначеного гранту їдуть у відрядження до університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща). В рамках відрядження заплановані наукові семінари, лекції та спільна наукова робота.
Учсть кафедри в міжнародних заходах (конференції, семінари, виставки, workshop тощо)
У 2015 році співробітники кафедри біоінформатики брали участь у таких заходах:
1.    XIІІ Міжн. н.-п. студ. конф. «Іnnovations in science and technology»  
2.    SGEM Conference on psychology and psychiatry, sociology and healthcare, educacion. 02-07 December, 2014, Albena Resort, Bulgaria
3.    20th International Congress of Biometeorology, 28 –31 October 2014, Cleveland, OH, USA
4.    Межд.конф. «Развитие науки в ХХІ веке», 11.04. 2015, 2 ч., Харьков
5.    ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Переяслав-Хмельницький, 2015
6.    Міжнародна наукова конференція: Актуальні проблеми клітинної біології та біотехнології (International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology). Львів, 11-13 жовтня 2015 р.
7.    Abstracts of The 59th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (Honolulu, HI, USA, November 3 - 7, 2014)
8.    Abstracts of The 59th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (Honolulu, HI, USA, November 3 - 7, 2014)
9.    Х міжн. науково-практична  інтернет конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 2015р.
 island proteins of magnetotactic bacteria in varius tissues and organsgnetotactic bacteria in varius tissues and organs

 

 

2014

Викладачами кафедри біоіноформатики проф., д.т.н. Горобець С.В. і проф., д.ф.-м.н. Горобець О.Ю., у рамках міжнародного співробітництва, було зроблено доповідь у Державному університеті імені Адама Міцкевича в Познані (Польща) на тему «Біогенний наномагнетит: біомінерали в прокаріотах і еукаріотах».

Професором кафедри д.ф.-м.н. Горобець О.Ю. була представлена доповідь в The University of Exeter (м. Ексетер, Англія) на тему «Біогенний наномагнетизм».

Мобільність співробітників, аспірантів, студентів
Аспірант кафедри Ніколаєнко Роман Миколайович продовжує навчання в School of biological Sciences in University of Missouri-Kansas City в Сполучених Штатах Америки.

Учсть кафедри в міжнародних заходах (конференції, семінари, виставки, workshop тощо)
У 2014 році співробітники кафедри біоінформатики брали участь у таких закладах:

 1. 6th International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems. May 23-27, 2014, Kyiv, Ukraine.
 2.  International Scientific Conference Corrosion 2014, Poland.
 3.  34th International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques (ICVMTT 34) andInternational Conference "Modern Problems of Surface Chemistry" May 20-21, 2014, Kyiv, Ukraine.
 4.  П’ятнадцята Міжнародна конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". – Київ, 21-23 травня.
 5.  International Conference “Modern Problems of Surface Chemistry” May 19-23, 2014 Kyiv, Ukraine
 6.  2nd International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” August 27 to August 30, 2014, Lviv, Ukraine.
 7.  14th Polish-Ukrainian Symp. Theor. Exp. Stud. Interfacial Phenomena and their Technological Application. – Zakopane, Poland September 9-13.
 8.  V Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання», 21-25 квітня 2014 р.
 9.  VIII Международный симпозиум «Актуальные проблемы биофизической медицины», 14-17.05.2014, Киев.
 10.  SGEM Conference on psychology and psychiatry, sociology and healthcare, educacion. 02-07 September, 2014, Albena Resort, Bulgaria.
 11.  20th International Congress of Biometeorology, 28 September–2 October 2014, Cleveland, OH, USA.
 12.  VII міжн. наук. конф., КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
 13.  Abstracts of The 59th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (Honolulu, HI, USA, November 3 - 7, 2014).

 

 

 

2013

У звітному році студенти кафедри біоінформатики групи БТ-92 прослухали курс лекцій з дисципліни «Програмні засоби промислової біотехнології», які були проведені в on-line режимі в НТУУ «КПІ» з Національним Інститутом Алергії та Інфекційних захворювань/ Національного Інституту здоров’я, США (National Institute of Allergy and Infection Diseases (NIAID)/National Institute of Health (NIH)). Склад учасників та слухачів відео-семінарів:

Лектори від Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, Національного інституту здоров’я (США):

 1.  Курт Волленберг, к.н. зі спеціальності Філогенетика
 2.  Віджаярадж 
Нагараджан,
к.н. 
зі спеціальності Обчислювальна молекулярна біологія.

 3.  Хав` єр Амброджіо, спеціаліст з обчислювальної молекулярної біології
 4.  Маріам К`юнонес, к.н. зі спеціальності Обчислювальна молекулярна біологія.


 

Від НТУУ ”КПІ” беруть участь:

 1.  Горобець С.В. – зав. кафедрою біоінформатики;
 2.  Горобець О.Ю.– професор кафедри біоінформатики;
 3.  Євдокимова Н.Ю. - професор кафедри біоінформатики;
 4.  Маринченко Л.В. – старший викладач кафедри біоінформатики;
 5.  Демішев К.О. – аспірант кафедри загальної та експериментальної фізики;
 6.  Дем'яненко І.В. – аспірант кафедри біоінформатики;
 7.  Михайленко Н.О. - аспірант кафедри біоінформатики;
 8.  Карпенко Ю.В. - аспірант кафедри біоінформатики;
 9.  Черняков М.С. – інженер кафедри біоінформатики;
 10.   Студенти ІV курсу напряму підготовки «Біотехнологія» кафедри біоінформатики (10 чол.).

 

Фахівцями з Національного Інституту Алергії та Інфекційних захворювань/ Національного Інституту здоров’я проведено відео-семінари в on-line режимі присвячені актуальним темам в галузі молекулярної біотехнології та біоінформатики, а саме:

 1.  Філогенетика та аналіз послідовностей.
 2.  Філогенетика і аналіз послідовностей. Дослідження молекулярної еволюції аналіз патогенів з використанням BEAST.
 3.  Програмне забезпечення білок-білкової взаємодії
 Networks. 
 Прогнозування, візуалізація і аналіз.
 4.  Прогнозування функцій з використанням мотивів, доменів та патернів.
 5.  Прогноз структури білка.
 6.  Шляхи та фактор транскрипції. Аналіз за допомогою використання IPA і BIOBASE.
 7.  Дизайн ліків.

 

Студенти та викладачі кафедри біоінформатики мали змогу заслухати лекції та отримати відповіді на запитання від фахівців з Національного Інституту Алергії та Інфекційних захворювань/ Національного Інституту здоров’я, які є нині одні з головних фахівців у світі з проблем молекулярної біотехнології та біоінформатики. Лектори та студенти працювали у творчій невимушеній атмосфері, обмінювалися думками. Молодим викладачам, аспірантам кафедри біоінформатики було чому повчитися у більш досвідчених колег з США. Всі студенти, аспіранти та викладачі відзначили високий викладацький рівень, компетентність лекторів з США, вміння залучити студентів до діалогу, спонукати їх до осмисленого сприйняття матеріалу, а також широке використання мультимедійних технологій.

 

 

 

2012

У звітному році співробітники кафедри біоінформатики проводилась наступна міжнародна робота:

Діючі міжнародні проекти та угоди
Діючий Меморандум про Порозуміння для Співпраці у Дослідженнях та Освіті між представниками Університету Міссурі від імені Університету Міссурі-Колумбія, Інженерного Факультету і Національним технічним університетом України «Київським політехнічним інститутом», що був підписаний представниками Університету Міссурі і представниками факультету біотехнології і біотехніки і міжуніверситетського медико-інженерного факультету у листопаді 2010 року.

(Memorandum of Understanding for Collaboration in Research and Education between The Curators of the University of Missouri on behalf of the University of Missouri-Columbia, College of Engineering And National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”)

Мобільність співробітників, аспірантів, студентів
Магістрантка кафедри біоінформатики Румянцева
Аспірант кафедри Ніколаєнко Роман Миколайович продовжує навчання до School of biological Sciences in University of Missouri-Kansas City в Сполучених Штатах Америки (серпень 2010 р.)

Участь кафедри в міжнародних заходах (конференції, семінари, виставки, workshop тощо)
Професор кафедри біоінформатики Горобець О.Ю. брала участь в роботі Міжнародної Школі Магноніки (International Advanced School in Magnonics), що проходила 3-7 вересня 2012 року в м. Лігурія, Італія (Liguria, Italy), і отримала сертифікат

19 вересня 2012 року на кафедрі був проведений науковий семінар за участі професора Сергія Лишевського, PhD, професора кафедри Електронної та мікроелектронної інженерії Рочестерського Інституту Технології, США (Rochester Institute of Technology, Rochester, USA) на тему «NanoBioTechnology and Molecular Systems». За результатами цього семінару професор С. Лишевський запропонував професорам кафедри біоінформатики С.В. Горобець і О. Ю. Горобець написати статтю для другого видання Енциклопедії Нанонауки та Нанотехнології Деккера (Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology), редактором якої є проф. С. Лишевський.

Професори кафедри біоінформатики С.В. Горобець і О.Ю. Горобець отримали запрошення від Університету Ексетеру, Об’єднане Королівство (University of Exeter, Exeter, United Kingdom) відвідати у грудні цього року групу вчених, що працюють над проектом NoWaPhen “Novel Wave Phenomena in Magnetic Nanostructures” в рамках Міжнародної схеми обміном дослідницьким складом FP7 (International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), що фінансується Європейським співтовариством в рамках гранту для проведення спільних досліджень за тематикою кафедри біоінформатики.

Вперше на кафедрі біоінформатики було запропоновано провести в листопаді 2012 року інноваційний тренінг з дистанційного навчання «Bioinformatics and Computational Biology Training» від Відділу Біоінформатики та Обчислювальних Біонаук, Управління кіберінфраструктури та обчислювальної біології Національного інституту алергії та інфекційних захворювань та Міжнародного Центру Науки і технології, що є підрозділом Національного Інституту Здоров’я (Bioinformatics and Computational Biosciences Branch, Office of Cyber Infrastructure and Computational Biology, National Institute of Allergy and Infectious Diseases & International Science and Technology Center, National Institute of Health) міста Бетесда, США (Bethesda, MD, USA).

 

 

 

2011

У звітному році співробітники кафедри біоінформатики проводилась наступна міжнародна робота:

 1.  10-13 березня 2011 р. проф. Горобець О.Ю. брала участь у проведенні семінару в НТУУ «КПІ» першого ярмарку «Освіта в Японії».
 2.  6-9 квітня 2011 р. проф. Горобець О.Ю. брала участь у Українсько-Польському семінарі «NTUU «KPI» - WUT». New Horisons In Research Cooperation», організаторами якого виступили НТУУ «КПІ», Варшавський університет технологій і Українсько-Польський Центр НТУУ «КПІ».
 3.  19 квітня 2011 р. співробітники кафедри біоінформатики брали участь у Міжнародному форумі «За мир, взаєморозуміння і співробітництво заради безпечного світу», присвячений до 25 річчя Чорнобильської трагедії, що проводився в НТУУ «КПІ», проф. Горобець О.Ю. виступили з доповіддю у секції форуму.
 4.  29 серпня – 1 вересня проф. Горобець С.В. і проф. ГоробецьО.Ю., виступили з доповіддю на тему: «Magnetic field influence on structure and quantity endogenous magnetic nanoparticles in cells of ehrlich ascites carcinoma» на 2nd Joint NIAID-ISTC Workshop on Bioinformatics Tools and Innovation through Collaboration, Москва.
 5.  Проф. Горобець О.Ю. зробила доповідь для делегації науковців із Америки на тему «Bioinformatics analysis of origin and function of endogenous magnetic nanoparticles» у НТУУ «КПІ».
 6.  Зав. кафедри біоінформатики проф. Горобець С.В. була головою секції «Materials for Medical and Environmental Applications. Biosensors» на міжнародній конференції ICFM-2011, що відбулася у Партеніті 3-8 жовтня, а проф. ГоробецьО.Ю. - головою секції стендових доповідей.
 7.  3-8 жовтня 2011 р. на Міжнародній конференції «Функціональні матеріали ICFM’2011», яка присвячена актуальним проблемам фізики, технології та застосування нових матеріалів і структур з певними функціональними властивостями проф. Горобець С.В., проф. Горобець О.Ю. виступили з доповідями, а саме: «Localization of ferromagnetic ellipsoid microbead by means of rapidly oscillating magnetic field in flowing system», «Influence of magnetostatic fields of the ferromagnetic substrate on the electrodeposition of Ni dendritic structures», «Research of electrophoretic mobility magnetically labled based on the yeast C. Serevisiae biosorbents of copper ions», «Influence of domain structure on the corrosion surface for ferromagnetic cylinder», «Self-organizaton of magnetite nanoparticles in cells».
 8.  Проф. Євдокимова Н.Ю. – виступила з усною доповіддю на 9th International Conference “Animal Physiology 2011”, June,1-2, Mojmirovce (Slovak Republic).
 9.  Проф. Євдокимова Н.Ю – член Європейської спілки дослідження культур тканин, Американської діабетологічної асоціації, Міжнародної спілки «Діабет та кардіоваскулярні захворювання» (EASD Study Group), Міжнародної асоціації по вивченню властивостей гіалурона.

 

Співробітники та студенти кафедри протягом 2011 року брали активну участь у роботі міжнародних конференцій та семінарів, таких як:

 •  Перший ярмарок «Освіта в Японії», НТУУ «КПІ» 10-13 березня 2011.
 •  Українсько-Польський семінар «NTUU «KPI» - WUT». New Horisons In Research Cooperation», 6-9 квітня 2011 р.
 •  Міжнародний форум «За мир, взаєморозуміння і співробітництво заради безпечного світу», НТУУ «КПІ»19 квітня 2011 р.
 •  Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ – 2011: VII Міжнар. наук.-тех. конф. 26 – 30 квітня 2011 р., Севастополь.
 •  XIII Internetional conference “Physics and technology of thin films and nanosystems” 16-21 May 2011, Ivano-Frankivsk, 2011.
 •  ІІ Міжнародна нукова конференція студентів і молодих вчених «Фундаментальні і прикладні дослідження в біології», м.Донецьк, 19-22 вересня 2011р.
 •  9th International Conference “Animal Physiology 2011”, June,1-2 , Mojmirovce (Slovak Republic).
 •  2nd Joint NIAID-ISTC Workshop on Bioinformatics Tools and Innovation through Collaboration. – Moscow, Russia. – August 29–September 1, 2011.
 •  Functional Materials: International Conference, 3—8 October 2011 : Crimea, Partenit.

 

 

 

2010

В 2010 році співробітники кафедри біоінформатики проводилась наступна міжнародна робота:

 1.  професори Горобець О.Ю. та Горобець С.В. отримали грант для поїздки в США (University of South Carolina) для налагодження контактів у співпраці та проведення спільних наукових досліджень. Час перебування: з 24 вересня по 8 жовтня 2010 року. В рамках даного візиту було проведено відкритий семінар «Self organization effect at metal-electrolyze interface in a magnetic field»;
 2.  професор Горобець О.Ю. приймала делегацію із Швеції (Royal Institute of Technology) по гранту (№ KG2003-4729) на предмет продовження проведення спільних наукових досліджень за темою: “Нелінійні явища на міжфазній поверхні метал-електроліт в магнітному полі”. Було домовлено про проведення спільних досліджень з професором Сешадрі Сітхараманом. Результатом співпраці є заявка на сумісний патент «Prodauction of nano sized manganese ferrite» № 1050944-6 10 September 2010. Час проведення зустрічі – березень 2010 р. В рамках даного візиту було проведено семінар «Prodauction of nano sized manganese ferrite»;
 3.  Аспірант кафедри Ніколаєнко Р. М. розпочав навчання до School of biological Sciences in University of Missouri-Kansas City в Сполучених Штатах Америки (серпень 2010 р.)
 4.  Магістранта кафедри біоінформатики Румянцева Анна отримала направлення на проходження практики за темою «Порівняння методів визначення апоптотичного та некротичного типів клітинної смерті», робота орієнтована на медичну біотехнологію. Вона виконувалась і буде надалі виконуватись в інституті GKSS Forschungszentrum, у відділі Department of Biocompatibility в місті Teltow (Німеччина).
 5.  Студентка групи БЕ-41 Михайленко Н.О. (з 1.09.2010р інженер кафедри біоінформатики) прийняла участь і була членом організаційного комітету «П’ятої міжнародної відкритої студентської олімпіади з програмування ім. С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова KPI-OPEN 2010», В якій зареєстровано було до участі 87 команд, що представляли 7 країн, 33 міста і 65 вузів.

Співробітники та студенти кафедри протягом 2010 року брали активну участь у роботі міжнародних конференцій та семінарів, таких як:

 • Відкритий семінар «Self organization effect at metal-electrolyze interface in a magnetic field», University of South Carolina (США);
 • International Symposium devoted to the 80th anniversary of Academician O.O.Chuiko «Modern problems of surface chemistry and physics», 18-21 May, 2010 (Україна).
 • XIV всероссийский симпозиум «Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной селективности». Клязьма, апрель 2010. (Росія).
 • Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology, Beregove, The Crimea, Ukraine, 6-10 September, 2010. (Україна).
 • XII Polish-Ukrainian Symposium « Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications» simultaneously with 2nd compositum conference «Hybride nanocomposites and their applications» Kielce, Poland, August 24-24. - 2010. (Польша).
 • 6-я межд. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Большая Ялта, Украина, 20-24 сентября 2010 г. (Украина).
 • ІІ Международная научная конференция «Наноструктурные материалы-2010» Беларусь-Россия-Украина. Киев, 19-22 октября 2010. (Україна).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення і перспективи». м. Київ, НУХТ, 2010. (Україна).
 • International workshop «Magnetic phenomena in micro-and Nano-Structures» 2010. May 27-29. Donetsk. (Україна).
 • International conference «PHYSICS OF LIQUID MATTER: MODERN PROBLEMS» PLM MP – 2010. May 21-24. KYIV. (Україна).
 • VI Международная научно – техническая конференция «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии».- Севастополь - 26 -30 апреля 2010 . (Украина).
 • Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва» - 9-11 листопада – НТУУ «КПІ». (Україна).

 

Протягом звітного періоду студенти та аспіранти факультету виїжджали за кордон для проходження навчання в іноземних вищих закладах, таких як:

 • School of biological Sciences in University of Missouri-Kansas City (США)
 • GKSS Forschungszentrum, Teltow (Німеччина).

Протягом року співробітниками кафедри було опубліковано 6 статей у міжнародних виданнях, 50 тез доповідей в збірниках міжнародних конференцій.

 

 

 

2009

У міжнародних наукових виданнях опубліковано 15 статей (167 сторінок), на зарубіжних конференціях зроблено 15 доповідей (15 сторінок).

 1. Професор Горобець О.Ю. отримала грант (№ KG2003-4729) для поїздки до Швеції (Royal Institute of Technology) для проведення спільних наукових досліджень за темою: “Нелінійні явища на міжфазній поверхні метал-електроліт в магнітному полі”. Було укладено усні домовленості про проведення спільних досліджень з професором Сешадрі Сітхараманом. В рамках встановлених домовленостей аспірантка професора Сітхарамана Семіхіна Анна мала командировку в Київ для проведення спільних наукових досліджень на кафедрі біоінформатики.
 2.  Спільна наукова робота з Міжрегіональною громадською організацією спеціалістів по магнетизму "Магнітне товариство", Росія. Написання спільних статей, наприклад O. Yu. Gorobets Oscillating Dependence of the Etched Steel Mass on the External Magnetic Field \ O. Yu. Gorobets, A. K. Zvezdin, and O. N. Bylo \\ Bulletin of the Lebedev Physics Institute – 2009. - Vol.36, - № 3, - Р. 79 - 83.
 3.  Магістр кафедри Сінєльніков Є.Ю. (група БТ-31М) навчався в літній школі в Фінляндії (The 19th Jyvaskyla Summer School) та прослухав курс “Advanced Fluorescence Microscopy and Analysis”.
 4.  Магістр кафедри Михайленко Н.О. брала участь у конференції The International conference for students of Nature Science, Литва, Вільнюс., студентка Кутова Поліна Іванівна приймала участь в школі-семінарі у Німеччині.

 

 

 

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ